ОТВОРЕНО ПИСМО от ФК “Витоша“ Бистрица

До Румен Радев, Президент на Република България
Стефан Янев, Служебен Министър-председател
Министър на финансите
Министър на спорта
 
ОТВОРЕНО ПИСМО от ФК “Витоша“ Бистрица
 
Ръководството на ФК „Витоша“ Бистрица също иска да изрази своята позиция и изненада, относно включването на собствениците на EFBET Стефан Найденов и братята Цветомир и Боян Найденови в публикувания на 15 юни 2021 година от Министерство на финансите разширен списък от лица, които потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC по списъка „Магнитски“.
 
EFBET е компанията, която подпомага както детско-юношеската школа на ФК „Витоша“ Бистрица, така и мъжкия отбор, и безкористно участва в това нашите деца да имат най-добри условия за развитие в областта.
 
В години на пандемия и трудности те продължават да подкрепят Българските отбори на всички нива, както и българските спортисти, готвещи се да защитят и прославят България.
 
ФК „Витоша“ Бистрица застава редом до всички спортни клубове и асоциации с апел името на сем. Найденови да бъде извадено от този списък и предпазено от евентуални бъдещи санкции.

Leave a Reply